Přejít k obsahu

Otázky dle NV č. 463/2004 Sb.

Otázky: (vše formát PDF ke stažení)

 

aplikovaná fyzioterapie - odborný fyzioterapeut

komunitní ošetřovatelská péče

organizace a řízení ve zdravotnictví - management

ošetřovatelská péče o duševní zdraví

ošetřovatelská péče v pediatrii - dětská sestra

ošetřovatelská péče v pediatrii - IP v neontalogii

ošetřovatelská péče v pediatrii - IP v pediatrii

ošetřovatelská péče v pediatrii - klinické obory

ošetřovatelská péče v pediatrii - dětská psychiatrie

ošetřovatelská péče v ARIP I. okruh - OMK

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - OMK

ošetřovatelská péče v ARIP I. okruh - UPV

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - UPV

ošetřovatelská péče v ARIP I. okruh - anesteziologie

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - anesteziologie

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - algeziologii

ošetřovatelská péče v ARIP I. okruh - kardiologie

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - kardiologie

ošetřovatelská péče v ARIP I. okruh - PNP

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - PNP

ošetřovatelská péče v ARIP II. okruh - PNP - operační řízení

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na alergologii a imunologii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na diabetologii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na gerontologii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na chirurgii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na kardiologii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na neurologii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na onkologii

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na ortopedii

ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s infekčním onemocněním

ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým onemocněním

ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onemocněním zažívacího traktu

ošetřovatelská péče v klinických oborech se zaměřením na plicní onemocnění

perioperační péče - přesterilizační příprava a sterilizace

perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii

perioperační péče o pacienta v neurochirurgii

perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

perioperační péče o pacienta v ORL

perioperační péče o pacienta v ortopedii

perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii

perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii

perioperační péče o pacienta v traumatologii

perioperační péče o pacienta v urologii

perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii

perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictvi

zdravotní laborant pro lékařskou mikrobiologii

zdravotní laborant pro hematologii a tranfusní službu

zdravotní laborant pro histologii

zdravotní laborant pro klinickou biochemii

zdravotní laborant pro lékářskou genetiku

zdravotní laborant pro lékařskou imunologii

zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady

Informace o stránce

Aktualizováno: 27.04.2012