Přejít k obsahu

Vzdělávání


18 /820 - Ošetřovatelství Přihlásit se

Vzdělávací akce: PROBLEMATIKA PÉČE O CIZINCE A SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY MINORITNÍCH SKUPIN

Cíl:
Určení:pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, praktické sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky se zájmem o uvedenou problematiku
Místo:NCO NZO Brno
Počet účastníků:30
Termín:23.11.2019 - 23.11.2019
Termín pozn:
Předběžná cena (bez DPH):690 Kč
Odborný garant (školitel):
Vedoucí kurzu:Mgr. Jaroslava Hájková
Organizuje:Lucie Šebelová, sebelova@nconzo.cz, tel.:
Náplň:Specifika přímé ošetřovatelské péče u národnostních menšin žijících na území ČR s ohledem na jejich zdravotní, sociální, náboženské, kulturní a společenské odlišnosti. Etnické klima v české společnosti. Multikulturní/transkulturní ošetřovatelství, rozdíly v prožívání nemoci, vliv rodiny, systém hodnot, životní styl, hygienické návyky, fyzické charakteristiky a další specifika jednotlivých minoritních skupin.
Poznámka:
Klíčová slova:všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický asistent, minoritní skupina, ošetřovatelská péče, romská komunita, romové, muslimská komunita, judaismus, ukrajinská, ruská, mongolská, vietnamská, čínská, komunita, ošetřovatelská péče, vzdělávání, cizinci
 

 

 

 


Informace k úhradě specializačního vzdělávání

Účastník, který zahájil specializační vzdělávání, hradí studium za plánovaná soustředění v roce předem, buď jednou platbou (tj. za všechna soustředění v daném roce) nebo ve splátkách, tj. za každé soustředění zvlášť. V případě neúčasti na některém soustředění se platba nevrací.

Platební podmínky účastníků vzdělávání a storno podmínky při zrušení účasti

 

Při vyplňování přihlášky na vzdělávací akci je nutné vyplnit povinné osobní údaje a kompletní údaje
o plátci. Tento údaj bude následně vyplněn na daňovém dokladu/faktuře, který je vydáván při účasti na vzdělávací akci. Prosíme o důkladnou kontrolu správnosti údajů o plátci. Změna údajů plátce na daňovém dokladu/faktuře po úhradě účastnického poplatku je problematická.

Po zaregistrování přihlášky na vzdělávací akci Vám e-mailem zašleme minimálně 3 týdny před stanoveným termínem pozvánku, ve které bude uvedena výše účastnického poplatku, variabilní symbol a bankovní spojení, v příloze pozvánky i zálohovou fakturu. Platbu je nutné provést bezhotovostně převodem na účet Centra. Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol uvedený v pozvánce. Platbu lze výjimečně uhradit v den zahájení na pokladně s tím, že účastnický poplatek bude navýšen o 100,- Kč.

Ubytování si účastník zajišťuje sám.Rezervaci je nutné provést co nejdříve (omezená kapacita míst) Při rezervaci vždy uveďte číslo a název akce, které se máte zúčastnit. Úhradu ubytování lze provést předem bezhotovostním převodem s využitím variabilního symbolu pro účastnický poplatek, nebo v hotovosti na recepci. Kontakt recepce@nconzo.cz, telefon 543 559 151

 Storno podmínky při zrušení účasti na vzdělávací akci

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) je oprávněno zrušit vzdělávací akci v případě, že není naplněna kapacita účastníků. Při zrušení je Centrum povinno tuto skutečnost oznámit a vrátit přihlášeným klientům zaplacenou částku v plné výši převodem na účet do 30 dnů.

V případě zrušení účasti na vzdělávací akci ze strany klienta, a byla již uhrazena platba, vrací Centrum klientovi částku sníženou dle níže uvedených storno podmínek do 30 dnů po zrušení účasti převodem na jeho účet.

  • 14 pracovních dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce, Vám bude vráceno 100 % účastnického poplatku, nebo si můžete vybrat z naší nabídky akcí ve stejné ceně
  • 13 pracovních dnů až 5 dnů před termínem – 30 % z platby
  • 4 pracovní dny a méně před termínem – 100 % z platby

 

Další informace ke storno podmínkám:

  • zrušení účasti je nutné oznámit písemně, nebo e-mailem
  • určující pro stanovení storna je obdržení zprávy poštou, či emailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den)

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 05.01.2017