Přejít k obsahu

Home

Home Home

Kde nás najdete

 

Mapa ke stažení

stáhnout

Informace o bezbariérovém přístupu do areálu NCO NZO

Areál Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) je situován ve svažitém a výškově členitém terénu. To znesnadňuje řešení bezbariérových přístupů do budov. Tato informace umožní zvolit pro Vás vhodnou trasu, seznamte se s ní proto pozorně!

Areál je přístupný ze dvou hlavních směrů:


1. Z ulice Hlinky na ulici Lipovou a pak vpravo na horní část ulice Vinařská, která je slepá a končí vjezdem do areálu Centra. Vjezdová brána je ovládána z recepce Centra. Komunikace s recepcí je zajištěna videotelefonem umístěným u vjezdové závory. Hlavní bezbariérový vstup je přístupný z obslužné komunikace protínající areál uprostřed západovýchodním směrem. Vstup je umístěn v podjezdu pod ubytovací budovou. Tudy se dostanete k výtahům ubytovacího traktu a k recepci. Další vstup je umístěn ve východní části budovy B. Tudy se dostanete k výtahům do učeben. Jak se k těmto vstupům dostanete, je znázorněno na přiloženém schématu.
Výše popsané vstupy jsou běžně provozovány jako únikové východy a zvenčí jsou uzavřeny. U dveří jsou umístěny zvonky, kterými přivoláte zaměstnance recepce, který Vám otevře a podá další informace o možnostech pohybu v budovách Centra.


Tato trasa je vhodná pro příjezd automobilem.


2. Z ulice Hlinky ve směru od Pisárek vlevo na spodní část ulice Vinařská. Tudy se dostanete pod hlavní nástupní schodiště Centra. V této části není možné parkovat vozidla. V blízkosti umístěné parkoviště je vyhrazené pro Masarykovu univerzitu. Od hlavního nástupního schodiště pokračujte vlevo vzhůru ulicí Vinařskou ke vstupní bráně do Centra a pak dále dle přiloženého schématu.

 

Pozn.: Spodní a horní část ulice Vinařské jsou propojeny komunikací pouze pro pěší. Vozidla tudy neprojedou.

Do stravovacího provozu (jídelny) Centra se dostanete z komunikace mezi kotelnou a budovou A – viz přiložené schéma.

 

 Ve všech podlažích budovy „B" a v suterénu budovy „A" u bufetu jsou bezbariérová sociální zařízení. K dispozici je rovněž vhodný pokoj pro případ potřeby ubytování.

 

Bezbariérový přístup do Centra mohou využít i matky s dětmi do 3 let. Centrum poskytuje soukromí a zázemí pro péči o dítě v místnosti naproti recepce. Klíč Vám na vyžádání rádi poskytnou zaměstnanci recepce.

Budete-li o návštěvě Centra vědět předem, můžete o tom telefonicky informovat zaměstnance recepce (543559151), kteří tak budou na Váš příchod lépe připraveni.