Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s tzv.“ GDPR“, tedy nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen nařízení“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 1. Správce osobních údajů
 • Správcem Vašich osobních údajů je Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, se sídlem Vinařská 6, Brno 603 00, IČO 00023850, DIČ CZ00023850 (dále jen „NCONZO“).
 • Kontaktní údaje jsou následující:

o   Adresa:                                                      NCO NZO, Vinařská 6, 60300 Brno

o   Adresa elektronické pošty:                               doskolovak@nconzo.cz

o   Telefon:                                                     549559111

 • V případě potřeby kontaktu v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, využijte prosím následující kontakty:

o   Adresa:                                                      NCO NZO, Vinařská 6, 60300 Brno

o   Adresa elektronické pošty:                               paralova@nconzo.cz

 

 1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s vámi splnit, a proto ji bez nich ani nemůže uzavřít.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány za účelem plnění právních povinností správcem, např. při vedení účetnictví, placení daní dle příslušných právních předpisů, které jsou právním základem tohoto zpracování.

 

 1. Doba uložení osobních údajů
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy, případně je v této souvislosti nutno zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany práv a povinností, nebo ledaže existuje povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Další příjemci osobních údajů
 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

 1. Práva subjektu údajů
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Účinnost od 25. 5. 2018